SOI/TT/6/2022

Water Technology Systems spółka z o.o. w ramach Projektu ARP S.A. – Sieć Otwartych Innowacji, Działanie 2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizuje projekt

„Podniesienie konkurencyjności Water Technology Systems dzięki transferowi technologii informatycznych – rozbudowie posiadanych narzędzi Solid Works”

Cele projektu:

Celem głównym Projektu jest kompleksowe wyposażenie Spółki w nowoczesne narzędzia informatyczne pozwalające na rozwój usług w zakresie projektowania komponentów instalacji przemysłowych i produktów dla branży gazowej i spawalniczej.

Planowane efekty:

1) Wdrożenie zaawansowanych narzędzi informatycznych do świadczenia usług dotyczących projektowania komponentów instalacji przemysłowych do produkcji gazów sprężonych (z możliwością multiplikacji zastosowań w innych branżach przemysłu);
2) Wdrożenie zaawansowanych narzędzi informatycznych do świadczenia usług dotyczących projektowania produktów znajdujących zastosowanie w branży gazowej i spawalniczej tj. zawory butlowe, osłony na zawory butlowe (tzw. kołpaki), wiązki butlowe, palety do transportu butli gazowych

Wartość projektu:

Wydatki ogółem: 822 014,46 PLN;
Wydatki kwalifikowane: 668 304,44 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 315 579,50 PLN